odmena

PLÁN ODMIEN je platný od 1.12.2015 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu PLÁNU ODMIEN podľa aktuálneho cenníka.
* -provízia pre obchodného zástupcu (spolupracovníka) je pripisovaná na účet mesačne vo výške 30% z CENY PAUŠÁLU klienta, po uplynutí 3 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy s novým klientom až po dobu kedy klient zruší paušál alebo ak spolupracovník nesplní podmienky na pripísanie provízie podľa ODMEŇOVACIEHO PLÁNU pre produkt Zálohovanie.eu alebo po uplynutí 2 rokov od podpisu zmluvy s klientom
Viac informácií o odmeňovacom systéme sa nachádza v Zmluve o sprostredkovacej činnosti.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.