Upozornenie pre používateľov OS Windows XP

Firma MKweb Vás chce upozorniť, že 8. apríla 2014 spoločnosť Microsoft prestane technicky podporovať operačný systém Windows XP, ako aj automatické aktualizácie, ktoré pomáhajú chrániť Váš počítač a predovšetkým Vaše dáta.

Čo to znamená?

Používatelia operačného systému Windows XP ho môžu aj naďalej využívať rovnako ako pred tým, avšak po ukončení tejto podpory bude oslabená bezpečnosť počítača, tak isto ako bude zamedzená možnosť využívať rôzne nové aplikácie a zariadenia (spravidla najnovšie) prostredníctvom Vášho operačného systému.

Aké opatrenia môžete vykonať?

Spoločnosť Microsoft, ale aj iní IT odborníci, odporúčajú časovo a finančne nákladné možnosti ochrany Vašich dát. Prvou možnosťou je inovácia Vášho súčasného počítača a to prostredníctvom najnovšej verzie Windows 8.1. Ak si chcete túto verziu zabezpečiť, bude nutné, aby Váš počítač spĺňal systémové požiadavky. Odborníci v IT sa v médiách vyjadrili*, že počítače staršie ako 5 rokov tieto požiadavky nespĺňajú a preto je potrebné zainvestovať do kúpy nového počítača. Ak momentálne nemáte dostatok financií na túto zmenu, svoje dáta si môžete dočasne ochrániť ich priebežným zálohovaním.

Firma MKweb (White Crown) Vám ponúka spoľahlivé a finančne nenáročné zálohovanie Vašich ekonomických, účtovných, mzdových a iných dát, ktoré ochráni vaše dáta pred rizikami a vírusmi spôsobenými nedostatočnou ochranou nepodporovaného Windowsu XP!.

* odvysielané TV Markíza, dňa 3.4.2014 v Televíznych novinách o 19:00, upozornenia uverejnené aj na webových stránkach spoločnosti Microsoft, denníka Pravda, internetovým denníkom IT News

Sú vaše údaje v bezpečí ?

zalohovanie

Pri používaní počítača a zvlášť pri ekonomických a účtovných programoch prichádzame do styku s údajmi, ktoré majú pre väčšinu z nás často nevyčísliteľnú hodnotu.

Väčšinou ide o údaje personálne, mzdové, účtovné, skladové, majetkové, ekonomické databázy, finančné správy, dokumenty, poznámky, e-maily. ale aj fotografie a iné.

Hodnotu týchto údajov si častokrát uvedomíme až keď o ne nenávratne prídeme. Preto Vám firma MKweb ponúka riešenie pri ktorom budú Vaše údaje v bezpečí.

Pravidelné zálohovanie údajov je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou nielen podnikania, spravovania financií, riadenia firmy, ale už aj v domácnostiach.

Najčastejšie príčiny straty dát:  Záloha dát pomôže v prípade: 
 -Náhodné vymazanie ÁNO
 -Chyba softwaru ÁNO
-Havária hardwaru ÁNO
 -Vírus ÁNO

-Strata/Odcudzenie (notebooku, USB kľúča)

ÁNO

-Živelná udalosť

Podľa rozsahu (udalosti)

 

Pamäťove média:

HDD – Podľa štúdie firmy Google (svetový odberateľ harddiskov), od zakúpenia harddisku

-        do jedného roka je 7 % pravdepodobnosť, že disk sa poškodí resp. skončí životnosť

-        do 3 rokov je to 23

-        do 5 rokov zlyhá 36 zo 100 zakúpených harddiskov

http://diit.cz/clanek/zivotnost-pevnych-disku-dle-google

Záloha na iný diskový oddiel Vám neuchráni dáta pri fyzickom zlyhaní/poškodení disku.

Záloha na iný externý disk rieši problém fyzického zlyhania disku, avšak nevýhodou sa stáva nutnosť prenášania pevného disku (čo rovnako spôsobuje fyzické opotrebenie disku).

CD/DVD – Ochráni pred zlyhaním disku, avšak na túto zálohu je potrebné myslieť a pravidelne ju vykonávať, čo v dnešnom uponáhľanom svete v skutočnosti nikto nerobí. Navyše životnosť týchto médii je 5-10 rokov, záleží na značke, cene, manipulácii, spôsobe skladovania. „pleseň“/“hniloba“ ()

http://www.itnews.sk/spravy/technologie/2004-05-28/c109163-cd-a-trvanlivost-prve-cedecka-zacinaju-hnit

USB klúče/Flash disky – sú obmedzené na počet uložení. Čím viac ukladáte a mažete – tým sa sektory viac opotrebujú. Väčšina flash diskov je vyrobená na 10,000 cyklov (pre-uložení). Riziko je pri pripájaní a vyťahovaní USB klúča, kde statická elektrina može ľahko a v sekunde vymazať alebo inak poškodiť dáta na klúči – preto sa odporúča vypínať hardware softwarovo.

http://www.zdnet.com/blog/storage/usb-drive-life-fact-or-fiction/849

  • Výhody - lacné, mobilná rýchlosť, USB konektor - univerzálne rozhranie
  • Nevýhody - náchylné na stratu obsahu

 

Zálohovanie dát na NAS

NAS (Network Attached Storage) je v podstate veľmi jednoduchý "počítač" s niekoľkými pevnými diskami, na ktoré môžu svoje dáta ukladať všetci užívatelia, ktorí sú k tomuto "počítaču" pripojení. Moderné NAS sa dá nastaviť aj ako tlačový server - to je veľmi praktické, ak potrebujete tlačiť z ktoréhokoľvek počítača v sieti. Toto riešenie nie je lacné a nie je úplne jednoduché na inštaláciu a ovládanie. Dobré nastavenie a dostatočný priestor môže ošetriť riziko poškodenia a obmedzenej životnosti. Ale pozor: zálohované dáta si "nemôžete" vziať so sebou.

  • Výhody - vysoká istota obnovy dát, tlačový server
  • Nevýhody – vysoká cena, zložitá inštalácia a ovládanie, neprenosné

 

Zálohovanie dát na FTP server
Ukladať dáta na FTP server so sebou prináša výhodu dát prístupných na internete, ale prenos a ukladanie dát na server nie je zabezpečené. Ktokoľvek môže dáta" odpočúvať" a získať ich bez Vášho vedomia. Navyše, ak sa jedná o úplne bezplatnú službu financovanú napríklad propagáciou reklamného obsahu, tieto servery môžu kedykoľvek prestať existovať.
Opäť tak v sekunde môžete prísť o svoje drahocenné dáta bez možnosti akejkoľvek náhrady, ak ich nemáte zálohované ešte na inom úložisku. FTP server komunikuje s klientom za pomoci protokolu FTP (File Transfer Protocol). Komunikácia medzi serverom a klientom cez klasické FTP nie je šifrovaná, takže sa všeobecne neodporúča.

  • Výhody - jednoduché na použitie, vysoká istota obnovy dát, dostupnosť obnovy dát nezávislá na lokalite a fyzickom médiu
  • Nevýhody - rýchlosť (podľa typu pripojenia), slabé zabezpečenie dát

 

Zálohovanie dát na vzdialený server 'MKweb - ZALOHOVANIE.EU
Dnes najprogresívnejšou metódou zálohovania cenných dát je tzv. využitie profesionálneho cloud computingu, alebo jednoducho povedané, záloha na vzdialené servery. Môžeme mu rozumieť ako službe, ktorá je poskytovaná na internete väčšinou za poplatok. V podstate nahrávame (UPloadujeme) dáta na počítač, ktorý je mimo našu domácu sieť.
Výhodou je, že strata dát z týchto serverov je naozaj nepravdepodobná, pretože sú v dátovom centre mnohonásobne zálohované (hovorí sa tomu "zrkadlenie") spravidla na niekoľkých oddelených miestach. Najväčšou výhodou je bezpečnosť dát. U kvalitných poskytovateľov takejto služby sú dáta ešte pred odoslaním zašifrované, rovnako ako samotný prenos dát na server, takže ich "odpočúvanie" je v podstate nemožné. Bezpečnejší spôsob je so šifrovaním SSL / TLS alebo s využitím protokolu Secure Shell (SSH), tzv SFTP.
Samotné zálohovanie dát je veľmi komfortné a nespotrebováva žiadny čas užívateľa. Môže prebiehať automaticky bez potreby Vašej účasti, iba raz stačí nastaviť, čo a kedy chcete zálohovať, a už sa nemusíte o nič starať (stačí len nechať počítač zapnutý a pripojený k internetu). Doba zálohovania záleží na rýchlosti Vášho internetového pripojenia, ale neplatí mýtus o tom, že potrebujete prehnane rýchle pripojenie. Len prvá záloha môže trvať o niečo dlhšie (napríklad celú noc), ale ďalšie zálohy už dokážu pracovať tzv. prírastkovo (inkrementálne), tzn. zálohujú sa len súbory nové a zmenené od poslednej zálohy. Najväčšou výhodou je možnosť pohodlného obnovenia dát všade tam, kde existuje pripojenie k Internetu.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.