Ponúkame

ONLINE ZÁLOHOVANIE DÁT NA SERVERI 'MKweb - ZALOHOVANIE.eu


Ponúkame Vám efektívny nástroj na pravidelnú zálohu a archiváciu Vašich databáz, cenných údajov a dokumentov, automatické pravidelné zálohy dát programov IVES, IFOSOFT, ADAM, jednorázovú archiváciu všetkých starých dát a dokumentov z minulých rokov, pravidelnú synchronizáciu dokumentov a poznámok a historickú zálohu adresárov s možnosťou priameho prístupu.

 • Výhody - jednoduché na použitie, ochrana osobných údajov, vysoká istota obnovy dát, dostupnosť obnovy dát nezávislá na lokalite a fyzickom médiu

MKweb Vám ponúka možnosť vybrať si z niekoľkých paušálov na zálohovanie dát a účtovníckych databáz na vzdialený server MKweb. Paušál zahŕňa prenájom priestoru pre Vaše dáta na našom serveri, automatický skript – ktorý pracuje samostatne, prvotnú inštaláciu, nastavenie a vyškolenie pracovníka.

 

Výhoda ukladania údajov na server 'MKweb - ZALOHOVANIE.eu:

 • dáta sú zálohované externe (nie na ten istý fyzický disk, na ktorom pracujete),
 • dáta sú zálohované duplicitne (hodnoverné kópie na viacerých diskoch naraz),
 • presun dát je šifrovaný SFTP,
 • dáta sú chránené proti vírusom,
 • zálohovanie prebieha automaticky (zálohovanie sa samo načasuje, samo spustí, samo prebehne a skontroluje dáta),
 • k jednotlivým zálohám môžete kedykoľvek pristupovať (môžete sa vrátiť naspäť do dátumu, kedy ste súbor mali v pôvodnom stave, resp. do dátumu ,keď ešte súbor nebol vymazaný alebo zmenený),
 • obnova dát po havárii,
 • inštalácia a nastavenie automatického zálohovania,
 • možnosť pravidelnej notifikácie o stave/veľkosti,
 • upozornenie pred prečerpaním /prekročením balíka,
 • automatické preradenie do vyššieho paušálu po prečerpaní balíka,
 • provízia pri odporúčaní nového klienta

ZÁLOHOVANIE.EU teraz už od 0,18Eur / 1GB

Prvotná inštalácia a nastavenie zahŕňa:

 • inštaláciu automatického Backup scriptu na zálohovanie
 • načasovanie zálohovania
 • vysvetlíme spôsob zálohovania (posledných 5, jednorázová záloha, Cloud, synchronizácia +, in/out, historická záloha)
 • identifikujeme Vami určené adresáre, ktoré je potrebné zálohovať
 • vytvoríme zálohu Vašich dokumentov, pracovnej plochy, archiváciu programov IVES, IFOSOFT, ADAM
 • naučíme Vás používať odzálohované dáta
 • vysvetlíme spôsoby obnovy dát
 • naučíme Vás používať obnovené dáta

Copyright © 2013. All Rights Reserved.